Tapis Fait Main

Style > Turc

  • Tapis Ancien Oriental Fait Main 59cm X 64cm 1870 1b322
  • Tapis Ancien Oriental Fait Main 106cm X 140cm 1870s 1b441
  • Tapis Ancien Oriental Fait Main 274cm X 359cm 1900 1b212
  • Tapis Ancien Turc Anatolian Fait Main 122cm X 192cm 1910s 1b433
  • Tapis Ancien Persan Kerman Fait Main 311cm X 525cm 1900 1f34